Voľné pracovné miesta na pozíciu chyžná - upratovačka/upratovač. Zavolajte nám! +421 948 874 312

O nás

JEDNOTKA V UPRATOVANÍ
NA SLOVENSKU

Poskytujeme upratovacie práce a celé spektrum ďalších podporných činností, vďaka čomu sa naši klienti môžu plne venovať svojmu biznisu.

Kto sme

Naša spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu upratovacích služieb od roku 2005. Už deväťnásť rokov poskytujeme našim klientom z najrôznejších oblastí profesionálne cleaningové služby. Našimi zákazníkmi sú veľké výrobné podniky, nevýrobné spoločnosti, obchodné centrá, administratívne komplexy, hotely či nemocnice.

Komplexné upratovanie vrátane špeciálnych prác, housekeepingu a doplnkové služby – to je naše portfólio, ktoré poskytujeme prostredníctvom ôsmich regionálnych zastúpení v rámci celého Slovenska. V súčasnosti pracujeme pre viac ako 220 zákazníkov, staráme sa o 2 580 objektov a čistíme a upratujeme plochy s rozlohou asi 22 650 000 m2.

Naším primárnym cieľom je dokonale odvedená práca, ktorú môžeme garantovať vďaka prepracovanému systému kontroly kvality.

OCHRANA MAJETKU

Naši klienti nám zverujú do správy svoj majetok, a preto je ochrana majetku klienta jedným z najdôležitejších atribútov našej práce. Pre prípad vzniku škody na majetku sme krytí poistením do výšky 1 milión eur.

Hodnoty spoločnosti

Dôvera Dôvera je náš najvyšší princíp. Najdôležitejšie atribúty našej práce sú dôvera, zodpovedný prístup a záruka maximálnej ochrany majetku, ktorý nám klienti zverujú do správy.
Osobný prístup Vyznávame osobný prístup k zákazníkom,
s ktorými sme v stálom kontakte. Snažíme sa flexibilne reagovať na ich potreby a splniť aj ich individuálne požiadavky.
Neustály rozvoj Usilujeme sa o neustály rozvoj.
Naším cieľom je poskytovať komplexné upratovacie služby na profesionálnej úrovni. Rozširujeme portfólio služieb, sledujeme nové trendy a dbáme na vysokú odbornosť zamestnancov.
SME EKOLOGICKÍ Téma ekológie je pre nás veľmi dôležitá. Neustále sledujeme najnovšie trendy súvisiace s našou prácou. Preto používame moderné ekologické čistiace prostriedky šetrné k prírode a predovšetkým k zdraviu človeka. S nami sa budete cítiť čisto a bezpečne.
SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Naša spoločnosť sa zaviazala podnikať zodpovedne. Spoločenská zodpovednosť je založená najmä na etike a transparentnosti. Podnikateľské záujmy a aktivity prepája s etickými hodnotami nad rámec povinností vyplývajúcich zo zákona. Zodpovednosť je založená na predsavzatí zvážiť dosahy rozhodnutí na celú spoločnosť, a preto sa v obchodnej činnosti usilujeme o aktivity, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju a vytváraniu hodnoty nielen nás, ale aj pre našich klientov. Dôležitý je komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu, ktorý je podporený transparentným konaním vo vzťahu ku všetkým partnerom a klientom. Základnou súčasťou tohto prístupu je implementácia spoločných politík a princípov zodpovedného podnikania.

Uvedomujeme si dôležitosť ochrany životného prostredia. Keďže nám záleží na našej i Vašej budúcnosti, podnikáme zodpovedne a myslíme na to, akým spôsobom dosahujeme zisk. Čoraz väčšiu pozornosť venujeme ochrane životného prostredia, ktorá sa stáva čím ďalej, tým dôležitejšia.

Sme zodpovední za vykonávanie našej činnosti aj za kvalitu služieb, ktoré našim klientom poskytujeme. Používame procesy a prostriedky s čo najnižším dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí. Pomáhanie našim spolupracovníkom dosahovať plný potenciál.

Sme partnerom Nadácie Detského kardiocentra

Od roku 2017 sme hrdým generálnym partnerom Nadácie Detského kardiocentra.

V uvedenom roku sme vstúpili ako generálny partner do nového filantropického projektu nadácie s názvom ŽIJEM NAPLNO! Projekt, jediný svojho druhu na Slovensku, úspešne a veľmi účinne pomáha deťom po závažnej liečbe a ťažkých operáciách srdiečka ľahšie sa zapojiť do života.

Malí pacienti si vyžadujú špeciálnu starostlivosť aj po prepustení z nemocnice, pretože následkom liečby a rôznych zákrokov často trpia poruchami psychomotorického a neuropsychického vývoja. Skupina terapeutov a špeciálnych pedagógov kontinuálne vzdeláva malých pacientov v pohodlí ich domova, aby dobehli zameškané v škole, postupne prekonávali hendikepy spôsobené ochorením a mohli viesť plnohodnotný život ako ich rovesníci.

Spustenie projektu ŽIJEM NAPLNO! prináša konečne aj na Slovensko systém špeciálnej starostlivosti pre deti so srdcovými ochoreniami po ich prepustení z nemocnice, ktorý je úplne bežný v zahraničí. Projekt je jedinečný v tom, že zahŕňa v jednom sledovanie neuropsychického vývoja, včasnú intervenciu na jeho posilnenie a tiež poskytovanie špeciálnych pedagogických vyšetrení a individuálneho vzdelávania.

SLOVCLEAN ako generálny partner poskytuje nadácii prostriedky na financovanie terapeutov a špeciálnych pedagógov. Vďaka našej kontinuálnej podpore a pláne podporovať tento projekt dlhodobo, sa počet pedagógov a detí neustále rozširuje. Naším cieľom je, aby projekt mohol poskytovať pomoc čo najväčšiemu počtu malých kardiologických pacientov z celého Slovenska.

uvedenie projektu Žijem naplno!
Martin Záhora – predseda predstavenstva spoločnosti SLOVCLEAN a.s., PhDr. Mária Kadlečíková – riaditeľka Nadácie Detského kardiocentra, Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc. – zakladateľ nadácie, PaedDr. Monika Stupková, PhD. – liečebný pedagóg a odborný garant projektu Žijem naplno, Mária Čírová – ambasádorka projektu Žijem naplno, Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD. – predsedkyňa správnej rady Nadácie Detského kardiocentra
Povedali o násUnikátny projekt virtuálnej reality pre detských pacientov s ochorením srdca www.nulife.sk Nadácia detského kardiocentra Košickú aplikáciu s virtuálnou realitou používajú deti z bratislavského kardiocentra Unikátny projekt virtuálnej reality pre detských pacientov s ochorením srdca Košickú aplikáciu s virtuálnou realitou používajú deti z bratislavského kardiocentra pravda-original rtvs-original ta3-original rodinka-original
dobre-noviny-original noviny-original teraz-original
SME NOSITEĽMI OCENENIA SLOVAK BUSINESS SUPERBRANDS

Komisia expertov Brand Council, programu Slovak Superbrands, udelila našej spoločnosti cenu Slovak Business Superbrands Award opakovane v rokoch 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 a 2024. Patríme tak do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. Ocenenie SUPERBRANDS je potvrdením kvality našej spoločnosti a utvrdením klientov o správnej voľbe. Ďakujeme všetkým našim zákazníkom za ich dôveru, bez ktorej by sme toto ocenenie nezískali. Vážime si ju a je pre nás zároveň záväzkom naďalej zlepšovať naše služby pre vás.

Slovclean Academy

Staráme sa o vzdelávanie našich pracovníkov. Na to, aby firma napredovala, je potrebné starať sa a pravidelne investovať do vzdelávania svojich pracovníkov. Len tak sa dá rozvíjať a uspieť na trhu vo vysokej konkurencii. Záleží nám na našich ľuďoch, preto prinášame benefit v podobe kontinuálneho vzdelávania.

SLOVCLEAN ACADEMY je náš interný vzdelávací systém, ktorý sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Avris Consulting. Tréningy a školenia pre našich zamestnancov a pracovníkov sú zamerané na projektové riadenie, zlepšenie komunikácie s klientmi, riadenie výkonu a mnohé ďalšie oblasti. Naším cieľom je starať sa o rozvoj našich ľudí, zvyšovať ich profesnú úroveň a aj týmto spôsobom prinášať našim klientom čo najkvalitnejšie služby.

SME ČLENOM ORGANIZÁCIÍ

Naša spoločnosť je členom Slovenskej asociácie facility managementu SAFM. Organizácia SAFM bola založená v Bratislave v roku 2009. Jej vznik bol reakciou na zvyšujúce sa nároky uplatňovania facility managementu v organizáciách a je gestorom kvality facility managementu na Slovensku.

Sme tiež členom medzinárodného konzorcia upratovacích a facility manažment firiem CEJS, ktoré pôsobí v stredoeurópskom regióne.

Od roku 2020 sme súčasťou cechu DDD – profesionálov pre deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu.

Naši obchodní partneri

Naši klienti

Vďaka dlhoročnému poskytovaniu kvalitných služieb s nami spolupracujú klienti z rôznych oblastí.