Voľné pracovné miesta na pozíciu chyžná - upratovačka/upratovač. Zavolajte nám! +421 948 874 312

DERATIZÁCIA, DEZINSEKCIA A DEZINFEKCIA VAŠICH PRIESTOROV

Jesenné obdobie prináša pre zamestnávateľov určité zákonné povinnosti, ku ktorým patrí aj deratizácia priestorov. Máte už túto povinnosť zastrešenú?

Spoločnosť SLOVCLEAN má vo svojom portfóliu aj služby DDD:
 • deratizácia – regulácia hlodavcov =  zníženie škôd na majetku, vizuálne krajšie prostredie a zamedzenie šírenia chorôb
 • dezinsekcia – regulácia hmyzu = zníženie škôd na majetku, vizuálne krajšie prostredie a zamedzenie šírenia chorôb
 • dezinfekcia – likvidácia patogénov (vírusy, baktérie, plesne a pod.) = zdravé prostredie
Čo hovorí zákon?

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby sú podľa Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, a to minimálne 2x ročne. Menovite ide o tieto subjekty – bytové a polyfunkčné domy, objekty školských zariadení, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, suterénne a pivničné priestory objektov, areály živočíšnej výroby, areály potravinárskej výroby a potravinárske prevádzky, reštauračné zariadenia, sklady potravín a sklady ďalších komodít, skládky komunálneho odpadu, ako aj mestá a obce.

Právnickým a fyzickým osobám, ktorých výkon podnikania sa týka potravín a ich spracovania, odporúčame vykonávať preventívnu deratizáciu firiem 4 – 12x ročne.

Účelom legislatívy je zamedzenie vzniku, šírenia a obmedzenie výskytu prenosných ochorení pochádzajúcich zo synantropných hlodavcov. Pravidelne vykonávaná preventívna deratizácia zaručí z dlhodobého hľadiska elimináciu škodcov a zamedzenie ich opätovného premnoženia a výskytu v objekte.

Sme tu pre Vás, aby sme Vám pomohli nielen si splniť Vašu zákonnú povinnosť, ale aby sme Vám a Vašim zamestnancom vytvorili príjemné, bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

  Vaše osobné údaje spracúvame na účel vybavenia požiadavky. Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli ste Zásadám ochrany osobných údajov

  Napíšte nám

  alebo nám môžete aj zavolať

  bezplatná linka0800 555 777

  Naši klienti

  Vďaka dlhoročnému poskytovaniu kvalitných služieb s nami spolupracujú klienti z rôznych oblastí.