Voľné pracovné miesta na pozíciu chyžná - upratovačka/upratovač. Zavolajte nám! +421 948 874 312

PREŠLI SME NA ISO 45001

Minulý mesiac sme úspešne prešli na NOVÚ NORMU systému Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktorú zastrešuje norma ISO 45001.

Nahradila doterajšiu normu OHSAS 18001. ISO 45001 sa stáva uznávanou medzinárodnou ISO normou. Má rovnakú štruktúru ako ostatné normy ISO (ISO 9001 a ISO 14001), preto bolo jednoduchšie ju integrovať k ostatným existujúcim manažérskym systémom. Norma ISO 45001 kladie väčší dôraz na prevenciu, identifikáciu a minimalizáciu rizík súvisiacich s úrazmi alebo chorobami z povolania, ich manažovanie a prijímanie opatrení.

Veríme, že implementácia vyššie uvedenej normy pomôže ďalej zlepšovať naše procesy v oblasti BOZP.

Naši klienti

Vďaka dlhoročnému poskytovaniu kvalitných služieb s nami spolupracujú klienti z rôznych oblastí.