Voľné pracovné miesta na pozíciu chyžná - upratovačka/upratovač. Zavolajte nám! +421 948 874 312

NOVÁ SLUŽBA BOZP/OPP A E-LEARNING

Každá spoločnosť, ktorá má pracovnoprávny vzťah aspoň s jedným zamestnancom, má zákonnú povinnosť zabezpečiť mu školenie v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a podľa platnej legislatívy aj školenie Ochrany pred požiarmi (OPP). Zamestnávatelia sú ďalej povinní viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s BOZP a OPP a zabezpečiť povinné osobné obhliadky pracovísk s odbornou spôsobilosťou technika BOZP a technika PO.

Naša spoločnosť Vám odteraz rada pomôže so zabezpečením uvedených služieb v jednom balíku tak, aby ste spĺňali legislatívne požiadavky a pritom služba reflektovala Vaše potreby a očakávania.

Ako výhodu a efektívne riešenie Vám v rámci služby BOZP a OPP ponúkame modernú formu elektronického vzdelávania E-LEARNING pre všetkých zamestnancov Vašej spoločnosti.

E-learningové školenie šetrí čas zamestnancov vo firme, ktorí sú za školenia zodpovední (HR, vedúci prevádzok, atď.) a zároveň prinášajú úsporu času aj samotným zamestnancom, ktorí školenia absolvujú. Na rozdiel od klasických školení, e-learningové školenie nie je viazané na konkrétne miesto a zamestnanec ho môže absolvovať kedykoľvek a kdekoľvek. Nezanedbateľnou výhodou je aj šetrenie nákladov na výjazd školiteľov.

Všetko o našej novej službe v oblasti BOZP a OPP nájdete tu.

Naši klienti

Vďaka dlhoročnému poskytovaniu kvalitných služieb s nami spolupracujú klienti z rôznych oblastí.