Voľné pracovné miesta na pozíciu chyžná - upratovačka/upratovač. Zavolajte nám! +421 948 874 312

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

POSKYTUJEME PROFESIONÁLNE SLUŽBY V OBLASTI ZBERU ODPADU, JEHO ODVOZU AŽ PO ZHODNOTENIE ALEBO LIKVIDÁCIU ODPADU.

SLUŽBY V OBLASTI zberu a odvozu predovšetkým priemyselného odpadu
  • zber a odvoz nebezpečných a ostatných odpadov
  • preprava tekutých odpadov
  • triedenie a spracovanie vyseparovaného odpadu
  • triedenie a úprava nadrozmerného odpadu pred energetickým zhodnotením
  • triedenie a expedícia nebezpečného odpadu
  • linka na triedenie druhotných surovín
  • drvič
  • skladovanie nebezpečných odpadov
  • veľkokapacitné kontajnery na uloženie pretriedeného odpadu

Máte záujem o túto službu?

Kontaktujte nás

Bezplatná linka0800 555 7777 slovclean@slovclean.sk

Naši klienti

Vďaka dlhoročnému poskytovaniu kvalitných služieb s nami spolupracujú klienti z rôznych oblastí.